Service

GDANSK

Grzegorza z Sanoka 2

80-408 Gdansk

(+48) 58 341 42 45 ext. 170, 171, 173, 175, 177, 180, 199

(+48) 58 344 03 19

serwis@mercor.com.pl

WARSAW

Grzybowska 2 / 79

00-131 Warsaw

(+48) 22 654 26 55 ext. 416, 417

(+48) 22 654 26 47

serwis@mercor.com.pl

MIKOLOW

Kolejowa 4

43-190 Mikolow

(+48) 32 328 43 71

(+48) 32 328 43 72

mikolow.serwis@mercor.com.pl